Mina sidor

Logga in

Mina sidor

Bli återförsäljare

Jag godkänner villkoren

Filter

vatten-2

Integritetspolicy

Här finns all information om hur Wasa Ecotextil AB hanterar dina personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

Vi är måna om din integritet och behandlar därför personuppgifter på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och i enlighet med EUs Dataskyddsförordningen (GDPR). I alla sammanhang där personuppgifter kan komma att behandlas av Wasa Ecotextil eller av någon annan för Wasa Ecotextils räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Vi på Wasa Ecotextil behandlar personuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-post, organisationsnummer och adress. I första hand är det uppgifter som du själv lämnat till oss. Vi har flera olika syften med att behandla personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter för att kunna besvara förfrågningar, skicka inbjudningar och förmedla nyheter. Vidare samlar vi in cookies vid besök på vår hemsida och för att hantera det affärsmässiga förhållandet mellan Wasa Ecotextil och våra företagskunder och samarbetspartners.

När det gäller nyhetsbrevet och de cookies som handlar om att förbättra användarupplevelsen är den rättsliga grunden samtycke. Om du är företagskund, kommer Wasa Ecotextil att behandla dina personuppgifter för att Wasa Ecotextil ska kunna tillgodose sitt berättigade intresse av att uppfylla köpeavtalet med företaget. 

För cookies som är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera och för uppgifter vi behöver för att hantera det affärsmässiga förhållandet mellan Wasa Ecotextils samarbetspartners är den rättsliga grunden berättigat intresse. Uppgifterna kommer finnas lagrade så länge vi har en rättslig grund för lagringen.


DINA RÄTTIGHETER

Som kund hos Wasa Ecotextil har du ett flertal rättigheter rörande dina personuppgifter.

  • Du har rätt att när som helst få tillgång till dina personuppgifter. På begäran skickar vi en digital kopia av de personuppgifter som finns sparade hos oss.
  • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade samt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
  • Du har under särskilda omständigheter rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Denna rättighet gäller enbart vid särskilda förhållanden.
  • Du har rätt att göra invändningar till hur dina personuppgifter behandlas, exempelvis i samband med direktmarknadsföring.
  • Du har under särskilda omständigheter rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Denna rättighet gäller enbart vid särskilda förhållanden.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter överförda i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Du har rätt att sända in klagomål till tillsynsmyndigheten i Sverige, vilket för närvarande är Integritetsskyddsmyndigheten.
  • Du har rätt att vända dig till Datainspektionen om du har åsikter om hur uppgifterna sparas. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon tredje part utom när det är nödvändigt för ovan angivna syften och det gäller företag som arbetar på Wasa Ecotextils uppdrag. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, föras över till land utanför EU eller behandlas för några andra ändamål än vad som anges ovan så länge inte detta krävs lag eller myndighetsbeslut.


Om du önskar kontakta Wasa Ecotextil med anledning av hanteringen av dina personuppgifter är du varmt välkommen att göra det på contact@bywille.se

Denna integritetspolicy gäller från 2023-01-11.


icon cartDin vara har lagts i varukorgen!

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Wasaeco använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies